[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C642: Gợn sóng tái khởi.


Từ sau khi rời khỏi bộ Binh, đã đến thời gian buổi trưa, mọi người chạy tới Thái Bạch Cư ăn cơm trưa, thương lượng bước tiếp theo như thế nào.

Vừa mới tiến vào cửa Thái Bạch Cư, chỉ thấy Tiểu Lục Tử vui vẻ chạy tới tiếp đón.