ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 10: Closer.


Sau khoảng chừng 20 phút, bọn họ đã hoàn thành bữa ăn. Cả hai maknae đều trong trạng thái dễ chịu sau khi ăn những món ngon lành, giờ đã an vị ở trong dạ dày của họ.