[Trans] Kpop Vocal Analysis

Mamamoo Solar’s Vocal Analysis | kpopvocalanalysis.


Analyst: Haruko

Translator: Yuki Ame

Link to post

T/N: Dạo gần đây bị nghiện “1cm Pride” và độ lầy của Mamamoo, lần đầu tiên trong cuộc đời vốn dĩ gần như chả quan tâm Kpop nữa giờ lại nảy sinh cảm tình với idol nữ =))