[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 14: Spring is Coming!


– LeeTeuk hyung, những đối tượng nào được tham gia Spring’s Royal?

Một ngày giữa tuần đầu tiên của tháng Một, team 13 ngồi quây quần xung quanh một cái bàn trong quán bánh kem Usine à Gatêaux nơi mà YeSung làm part–time đều đặn tuần hai buổi chiều và một buổi sáng chủ nhật,…