Others

ELF và 2 chữ “đã từng”.


LeeTeuk đã chọn cái tên ELF cho fandom của Super Junior, vì mong họ sẽ luôn là những người sóng đôi bước cùng nhóm cho tới tận ngày cuối cùng có thể.

ELF – Everlasting Friend.

Những người bạn vĩnh cửu.