[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C643: Miêu cùng cầm.


Bức hoạ gia truyền của Mãn Ký kia thành mấu chốt phá án, đám người Triển Chiêu trở lại Khai Phong Phủ, Mãn Mộ Hoa liền tự mình đem bức hoạ kia đưa tới.