ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 11: Unknown Plan.


ChangMin và KyuHyun im lặng đi bên cạnh nhau, quan sát những cửa hàng quần áo và phớt lờ những ánh nhìn họ nhận được. Phía sau sát bọn họ là các hyung, đang bàn bạc điều gì đó, nhưng hai maknae không nghe rõ ràng được nó là cái gì.