[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C644: Tiếng đàn.


Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường chạy trở về cái ngõ nhỏ kia, chính là không đi tìm lão đầu vừa rồi kia, mà là đi tới nhà Lương Xảo Ngọc.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu.

ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 11: Unknown Plan.


ChangMin và KyuHyun im lặng đi bên cạnh nhau, quan sát những cửa hàng quần áo và phớt lờ những ánh nhìn họ nhận được. Phía sau sát bọn họ là các hyung, đang bàn bạc điều gì đó, nhưng hai maknae không nghe rõ ràng được nó là cái gì.