[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 15: Spring Camp.


– Theo lý mà nói, muốn tổ chức cho cả trường đi tham quan như thế, lại còn là cắm trại gần cả tuần, chi phí di chuyển, dựng lều trại, ăn uống ngủ nghỉ, y tế dự phòng… nói chung đủ các thể loại phải là rất tốn kém…