[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Side Story – One: Talk About Our Past (team 13).


Vào một ngày giữa thu khi mới bắt đầu học kì chưa lâu, hiệu trưởng SPPA ra một quyết định chưa từng xuất hiện trong sự nghiệp định hướng giáo dục của cả học viện suốt bao năm qua, làm sửng sốt không chỉ học sinh mà còn cả tập thể giáo viên: Triển khai mô hình “team work”.