ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 4: “Niềm tự hào của Triệu gia.”


ChangMin quả thực rất buồn ngủ, cho nên mặc cho việc bản thân thấy kì cục khó hiểu về chuyện của KyuHyun ra sao, giấc ngủ vẫn là ưu tiên hàng đầu hiện tại.