[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C648: Đánh bất ngờ.


Sau khi cùng Thiên Tôn Ân Hậu bọn họ ăn cơm trưa xong, Triển Chiêu lau miệng, vội vã thúc giục Bạch Ngọc Đường đi thẳng đến hoàng cung.