ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 5: HaeHyuk.


Cả hai maknae hiện giờ đang ở trong phòng khách kí túc xá của DBSK. KyuHyun qua đây để thảo luận về kế hoạch ghép đôi tiếp theo, nhưng điều đó thì phải chờ một lát đã.