[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C649: Dị tộc.


Tiểu Tứ Tử là như thế nào bị bắt đi đây?

Nói tới lúc ấy, hắn đang ngồi ở trên lưng Hi Cổ Lục nhìn ra hướng cửa thành, cũng cảm giác “vút” một cái, một trận gió quét qua, chờ tới khi hiểu được, đã thấy chính mình đang bị kéo bay khỏi đám đông với một tốc độ cực nhanh.