Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples

[Multi shots] Multiple Personality Disorder | X-Kyu.

Author: Yuki Ame.

Disclaimer: They are not mine.

Category: Humour, science, fluff, a little supernatural…

Pairings: HaeKyu, MinKyu, ChangKyu, ZhouKyu, HeeKyu, YeKyu,… Well that is X-Kyu, idea from a challenge from who-know-herself-who.

A/N: Có vài cặp đôi là crossover từ các fiction khác của mình. Đại khái cũng không phải là sequel của những fiction kia đâu vì bản thân fiction này là trong một không gian khác; nhưng nếu muốn tìm hiểu về từng cặp đôi cụ thể trước đó thì ở đây hiện có:

ChangKyu là từ “Ừ đấy, là tôi bất chấp thủ đoạn để có được em!”.

HaeKyu là xuất phát điểm từ “Blood, Hatred and Love”, nhưng chân chính mà nói chỉ là có chút hình tượng giống, chứ không phải bê nguyên xi từ BHL ra cho nên cũng có chi tiết là không giống trong BHL.

ZhouKyu từ “9013 Missions” dẫu rằng “9013 Missions” là một fiction Kyu-centric chứ chưa xác định couple cụ thể và ZhouMi chưa rõ đời thưở nào sẽ xuất hiện…

Rating: T.

Status: On – going.

Length: Multi shots.

List of Shots:

Shot 1: 6 mối tình 1 lúc…? Nhưng không phải tôi bắt cá bằng lưới!!

Shot 2: Cúp điện mùa hè. Shot 3: Một ngày tại trường đại học.

Shot 4: Chuyện học bơi. Shot 5: Chuyến đi Nhật Bản.

Shot 6: – Shot 7: 

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s