ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection]

[Multi shots] Shim thiếu gia và quản gia Cho – Intro + List of Shots.

Author: Yuki Ame.

Couple: ChangKyu.

Rating: T.

Length: Multi shots.

Status: On-going.

Category: Fluff, sweet, cute romance between master and servant.

Summary: Shim ChangMin là một thiếu gia nghịch ngợm, đôi khi hơi ngang ngược và bất trị. Anh đã sa thải 12 quản gia của mình trong 3 tháng. Cực chẳng đã, cha anh gọi điện cầu cứu người bạn thân chí cốt là Cho lão gia đề nghị giúp đỡ trị bảo bối của mình. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi anh có vị quản gia thứ mười ba?

Note: A Challenge Fanfiction and a Gift fic for ss ~LinhKyu~.

Do not take out without my and her permission.

~~o0o~~

List of Shots:

Shot 1: Vị thiếu chủ rắc rối.Shot 2: Sinh viên mới.

Shot 3: Và kế hoạch thứ n… Shot 4: Nỗ lực.Shot 5: Gặp lại ở châu Âu.

Shot 6

One thought on “[Multi shots] Shim thiếu gia và quản gia Cho – Intro + List of Shots.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s