Other Couples · [Box of Drop]

[Shortfic] Rắc rối từ trên trời rơi xuống [TFS] | HanChul – Intro + List Chapters.

Author: Yuki Ame.

Fiction: Rắc rối từ trên trời rơi xuống [Troubles from somewhere]

Disclaimer: Fiction của tôi, nhân vật không của tôi, nhưng cốt truyện của tôi.

Rating: T.

Category: Fluff, fantasy, humour, sweet, kiddie,…

Pairings: HanChul, a little HaeKyu and KiMin.

Summary: đôi khi có những rắc rối từ trên trời rơi xuống…

Status: on-going.

Note: fiction ngắn, chưa viết hoàn thiện, chỉ là phút giây rảnh rỗi và muốn viết couple nào đó không phải HaeKyu hay X-Kyu quen thuộc.

List of Chapters:

Chapter 1: Thất tình. Chapter 2: Đứa trẻ kì lạ.

Chapter 3: Chia sẻ cùng loại rắc rối. – Chapter 4: 

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s