Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P15: Kí ức xa xưa (3) – [XXIII] Nội lực chí hàn.


“Yêu Vương, con không có muốn ở chung phòng với Tiểu Du nữa!”

Một ngày không mấy khác bình thường, Tiểu Hàng hùng hổ xông vào phòng Ngân Yêu Vương hét ầm lên một câu đanh thép.

Advertisements