Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P15: Kí ức xa xưa (3) – [XXIII] Nội lực chí hàn.


“Yêu Vương, con không có muốn ở chung phòng với Tiểu Du nữa!”

Một ngày không mấy khác bình thường, Tiểu Hàng hùng hổ xông vào phòng Ngân Yêu Vương hét ầm lên một câu đanh thép.