Others

Seriously?! [Thông báo ngưng share pass]


Có ai hỏi pass mà mình chưa từng cho không? Trễ vài ngày thì có thể, nhưng phớt lờ thì hoàn toàn không có.

Mình không đòi hỏi comment sau khi đọc xong, cũng không yêu cầu các bạn bày tỏ cảm xúc thích hay không thích.