[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C650: Loại phương pháp thứ ba.


Trâu Lương muốn cho người đem những hắc y nhân quỷ dị đều bắt lại, bất quá Thiên Tôn xua tay, “Không cần làm khó nhóm của chúng, bọn họ sẽ không thương tổn Tiểu Tứ Tử.”

Tất cả mọi người sửng sốt.