HaeKyu · [Box of Drop]

[Shortfic] Lạc vào thời Trung Cổ | HaeKyu.


Fiction: Lạc vào thời Trung Cổ.

Category: Action, mystery, adventure, BDSM, hurt/comfort, magic,…

Characters: Main KyuHyun, DongHae. DBSK, Super Junior.

ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 14: The escape.


ChangMin và KyuHyun cùng nhìn chằm chằm, tự ngưỡng mộ thành quả của bản thân. Có thực nhiều kiêu hãnh và vui vẻ trong mắt họ. Toàn bộ căn phòng đã được bài trí, những đoạn dây nối với đủ mọi thứ vật thể từ vật nặng tới các món đồ kì quái,…