[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C654: Ngọc trung chi mê.


Công Tôn vừa mới thông suốt được điều gì, liền pha chế nước thuốc đổ lên đầu lâu bộ xương khô của Thôi Thành, kết quả… đầu lâu liền xảy ra biến hóa, nguyên khối đầu lâu biến sắc, bắt đầu biến thành sắc xanh vàng, hơn nữa trên bề mặt đầu lâu, còn hiện ra rất nhiều bọt khí.