Others

Polls 2.0 ❄❄❄

❄Your favourite ON GOING short/long fiction of mine?❄

❄ Your favourite ENDLESS series of mine? ❄

❄ Your favourite One – Two – Three shots of mine? ❄

Mình đã để các mục này ở thanh bên hết nhé, đều là Multiple Choices cả. Phần On-going để tiếp tục viết hay đẩy nhanh tiến độ của fiction, phần Endless để xác định độ được ưa thích của các series (không có tác dụng nhiều lắm vào việc tiếp tục ra các phần đang nhây và đang nợ đâu LoL), phần One – Two – Three shots để xem những Fiction ngắn mình yêu thích có nhận được sự quan tâm tương đương không. Cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho mình ❤

 

One thought on “Polls 2.0 ❄❄❄

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s