[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C86: Khó thành chi viêm.


Thiên Tôn dùng năm mươi chiêu, để Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mở khiếu, hai người một thì rốt cục phá tan cực hạn bản thân, đem nội lực chuyển hoá tuần hoàn, một người khác học được Tuyết Trung Kính, mà còn thành công đem Giao Giao nuôi lớn gấp đôi.

[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C85: Vô ngưng chi cảnh.


Nội lực bị Thiên Tôn tạo thành ngắt quãng, Bạch Ngọc Đường lại thành công mà bổ khuyết.

Triển Chiêu, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa cũng biết Bạch Ngọc Đường là cố gắng không cho sự tình theo không kịp Thiên Tôn lần thứ hai phát sinh, nhưng trên thực tế nội lực hai người chênh lệch thật sự rất lớn, thời gian Bạch Ngọc Đường có thể bảo trì cục diện này hẳn là sẽ không lâu lắm.