[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C88: Thánh Đao cùng Yêu Đao.


Bốn người liên thủ tấn công một lượt, bị một cây đao đột nhiên xuất hiện trong tay Thiên Tôn chặn lại.

Mọi người lui về phía sau một bước.

[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C85: Vô ngưng chi cảnh.


Nội lực bị Thiên Tôn tạo thành ngắt quãng, Bạch Ngọc Đường lại thành công mà bổ khuyết.

Triển Chiêu, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa cũng biết Bạch Ngọc Đường là cố gắng không cho sự tình theo không kịp Thiên Tôn lần thứ hai phát sinh, nhưng trên thực tế nội lực hai người chênh lệch thật sự rất lớn, thời gian Bạch Ngọc Đường có thể bảo trì cục diện này hẳn là sẽ không lâu lắm.