[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[Hắc Phong Thành Chiến Ký] Chương 82 – 90.

Tác giả: Nhĩ Nhã.

Tác phẩm: Hắc Phong Thành Chiến Ký.

Trích đoạn: Quyển 2: Chương 82 – 90.

Nội dung chính: Trận luận võ so 100 chiêu giữa Thiên Tôn với Bạch Ngọc Đường – Triển Chiêu – Triệu Phổ – Lâm Dạ Hoả.

Translator: QT – by Yuuri.

Editor: Yuki Ame.

E/N: Cảm ơn Yuuri đã cho phép mình dùng bản QT của Yuuri để edit.

Mình không làm dở HPTCK, hiện tại cũng không có ý định làm HPTCK. Chỉ là mình quá thích đoạn luận võ giữa Thiên Tôn và bốn người kia, thích tới mức muốn rinh về wordpress mà lưu trữ luôn cho nên mới sinh ra bài viết này.

82: Khiêu chiến – 83: Tuyết Trung Kính 84: Thuận thế nghịch thế

85: Vô ngưng chi cảnh – 86: Khó thành chi viêm

87: Lửa và Phật – 88: Thánh Đao cùng Yêu Đao

89: Bá vương chi khí – 90: Hữu Thuỷ Hữu Chung

3 thoughts on “[Hắc Phong Thành Chiến Ký] Chương 82 – 90.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s