[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C89: Bá vương chi khí.


Bạch Ngọc Đường một tiếng “Cẩn thận” nói ra… Chợt nghe đến một tiếng vang thật lớn.

Tân Đình Hầu hướng về phía Hồng Minh Đao, thanh âm hai thanh đao va chạm mang theo tiếng vọng, tại trong sơn cốc phiêu đãng.