ChangKyu · [Shortfic] Friends With Benefits

[FWB] Chapter 4: Just make love, no Kisses.


– Tôi có một điều kiện.

Lần thứ ba gặp nhau trong phòng ngủ của ChangMin, khi vừa mới bị đẩy xuống giường, KyuHyun đã mở miệng nói.