Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples · Translated fiction

[Trans-CWK] Shot 7: Submarine | HeeKyu.


“Aish, cậu cũng có mặt ở đây sao??!!”

“Dĩ nhiên, thế anh mong chờ cái gì đây? Và anh cũng ở đây? Tôi không nghĩ chúng ta cần một cô gái trên tàu ngầm đâu!”