[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C657: Thiết cục.


Triệu Trinh ra lệnh một tiếng, cửa hoàng cung liền vội mở.

Nam Cung ngại tìm thêm người phiền toái, vì thế đơn giản báo tin cho Trâu Lương.

Lúc này, Trâu Lương đang ở cùng với Lâm Dạ Hỏa tại ổ chó.