ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 16: Arcade.


Bọn họ cùng nhau chạy. Mặc dù biết khu giải trí chỉ là một phần khác của khu vực này, nhưng cả hai maknae cũng không thực sự bận tâm về cách mà họ tới đó hay là thời gian hiện tại, dường như cả hai đang vui vẻ với trò đuổi bắt của mình.