[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[Hắc Phong Thành Chiến Ký] Q2 – Vụ 5: Tông tổ chi huyết.

Tác giả: Nhĩ Nhã.

Tác phẩm: Hắc Phong Thành Chiến Ký – Q2 – Vụ 5: Tông tổ chi huyết.

Translator: QT – by Yuuri.

Editor: Yuki Ame.

E/N: Cảm ơn Yuuri đã cho phép mình dùng bản QT của Yuuri để edit.

Đại khái là do edit gần xong quyển 19 Long Đồ Án mình lại ngứa tay muốn có việc làm bên cạnh viết và transfic cho nên quyết định tiếp tục HPTCK, căn bản vì mình cũng theo mỗi đam mỹ của Nhĩ Nhã mà thôi chứ không đọc được bao nhiêu bộ [nói thực ra đam mỹ của Nhĩ Nhã mình cũng đọc mỗi Long Đồ Án, SCI mê án tập với HPTCK mới này, có ai ngạc nhiên không nếu mình nói thực ra Quỷ Hành Thiên Hạ mình cũng chưa đọc =)))], cũng chả biết bắt đầu từ bộ nào thì hay… Nên cứ để tình yêu với Thiên Tôn cho mình tiếp tục edit vậy :)) Chỉ là edit vì thích và hoàn toàn phi lợi nhuận, tốc độ nhanh chậm tuỳ hứng =))

~~o0o~~

Danh sách chương hoàn:

97: Hồng phúc tề thiên98: Tông tổ thôn99: Thần tích

100: Lầm truyền chi huyết101: Thư trùng102: Bí mật gia tộc

103: Bằng hữu – 104: Manh mối105: Kết bạn 

106: Hồ bằng cẩu hữu107: Khúc mắc108: Khi thiếu niên

109: Linh hồn xuất khiếu110: Thất hồn chứng111: Yêu Hậu Lăng

112: Thuý Ngọc Ban113: Lẻn vào114: Sơ tham – 115: Dưới mặt đất

116: Âm bản117: Nguyệt Cơ – 118: Tận dụng thời cơ

119: Nửa thật nửa giả  120: Thực huyết giả huyết121: Khốn Long Trận

122: Một đường sinh cơ123: Mơ màng124: Phá trận

125 (PN): Sát bên người mà qua lễ bánh trung thu (Thượng)

126 (PN): Sát bên người mà qua lễ bánh trung thu (Hạ)

127: Hồi ức đóng băng – 128: Bố cục

Hoàn vụ 5.

Vụ 6: Nguyệt lạc tinh trầm – Vọng Tinh Than chi chiến

7 thoughts on “[Hắc Phong Thành Chiến Ký] Q2 – Vụ 5: Tông tổ chi huyết.

    1. Tại mình lười =)) Đoạn 82 – 90 là do thích phần trích đoạn đó còn chắc mình làm từ 97 tới xong vụ 5 cho hoàn thiện, sau đó làm nữa không thì tính sau =))

      Like

Leave a Reply to luvmin137 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s