[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C99: Thần tích.


Hồng Tề Thiên kính nhờ Khai Phong Phủ hỗ trợ điều tra chuyện “Tông Tổ thôn”.

Tuy nói Tông Tổ đích thực là khiến người căm hận, nhưng bất đắc dĩ manh mối quá ít, không thể nào xuống tay.