[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C658: Theo gió mà tán.


Đừng nói vài vị tiểu tặc này tiến vào bẫy rập công phu đều giống nhau, cho dù công phu thực tốt, cũng không chịu nổi bị bốn vị lão thần tiên trực tiếp ra tay muốn bắt.