[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C100: Lầm truyền chi huyết.


“Tra cái gì? Tông Tổ?”

Trong lều quân binh ở Hắc Phong Thành, Thiên Tôn nghiêng đầu, tay đang rũ bùn khỏi giày vẻ mặt không hiểu mà hỏi lại.