[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C101: Thư trùng.


Yêu Yêu liền đáp xuống trên đỉnh một núi tuyết cao nhất Băng Nguyên Đảo, trước mặt thư sinh vẫy mũ hướng bọn họ kia.

Đến gần chỗ nhìn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa cảm khái —— vị thư sinh này, theo Công Tôn thật sự rất giống! Cũng không phải nói dung mạo, mà là khí chất.