Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples

[Drabble Collection] Melody of Time | Other Couples.

Author: Yuki Ame.

Fiction: Melody of Time.

Disclaimer: I only own my stories.

Characters: Super Junior. DBSK. Some cameo from Kpop and fictional chars from my others stories…

Rating: K to M. Almost T.

Length: Series one shot.

Status: On-going… maybe Endless.

A/N: Well, không phải là hố nữa đâu, vì là series one shot endless, nên update cũng sẽ tuỳ hứng không kém những series dán nhãn Endless khác. Và không có couple liên quan tới KyuHyun, nếu có cũng chỉ đóng vai trò nhân vật phụ, vì với các câu chuyện khác của tôi, anh đã làm nhân vật chính quá nhiều =)) Other couples để đề phòng tôi có hứng thú với cặp đôi đặc biệt nào khác, dù rằng hiện thời MoT chủ yếu có lẽ là HeeLee với HanChul mà thôi =))

List of Chapters:

Shot 1: Mùa hè năm ấy.

HeeLee. Rating T. Fluff, sweet, sad,…

.

Shot 2: Acid of Love.

HanChul. Rating T. Sad, sweet,…

.

….

 

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s