[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C103: Bằng hữu.


Sáng sớm hai ngày sau, mọi người mới vừa rời giường, liền nghe được từ phương xa truyền đến tiếng kêu to quen thuộc.

Công Tôn đang rửa mặt lập tức ném khăn lao đi, chạy đến trước cửa quân doanh, liền nhìn đến Yêu Yêu đang hướng phía quân doanh bay tới.