[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C659: Đi cùng không đi.


Triển Chiêu bọn họ tại hoàng cung bố trí ba cái bẫy rập thủ một đêm, thu hoạch chính là tìm được hai người hiềm nghi lớn nhất, một là Quỳ vương phủ, một người khác chính là Thôi Thành.