[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C104: Manh mối.


Từ vẻ mặt Hạ Nhất Hàng, hẳn phải là sự tình không tốt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều quay đầu lại nhìn hắn.

Triệu Phổ hỏi, “Làm sao vậy?”