ChangKyu · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 9: Payment (1)


Khi quay lại kí túc xá của Super Junior, KyuHyun hoàn toàn kiệt sức vì toàn bộ lịch trình mà cậu đã trải qua trong ngày. Thứ duy nhất trong đầu của cậu lúc này là muốn lăn lên giường và chìm vào giấc ngủ. Cho tới khi RyeoWook tới và gọi cậu dậy ăn tối. Nhưng ngay sau đó, KyuHyun cũng chỉ muốn lập tức quay lại giấc ngủ của mình.

[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C660: Bắt giặc.


Giao Giao là phụ trách theo dõi thật chặt hắc y nhân trong phòng giam, mà nơi nhà tù hắc y nhân này, đám người Triển Chiêu có động tay động chân một chút.

Triển Chiêu thỉnh những ngục tốt trông coi nhà tù diễn một tuồng kịch…