[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C105: Kết bạn.


Công Tôn Mỗ đang ở trong lều trại, lão gia tử vừa ngủ một giấc giữa trưa dậy, đang ngồi ở bàn vừa uống trà.