Others

Một số thông báo [16.07.2016]


1, Về series Cuộc Sống Đa Sắc Màu.
2, Các fiction khác của mình.
3, Những fiction trans và truyện edit. Cùng vài thứ không liên quan mấy.

Advertisements