HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 35: We have some trouble.


Cuối cùng thì, sau khi đau khổ chán chê, DongHae và KiBum cũng phải quay trở lại với vị trí công việc của mình. Một người là chủ tịch một tập đoàn lớn, một người là đội trưởng một đội trọng án quan trọng trong sở cảnh sát Seoul, thật sự giờ giống hai cái xác mất đi phần hồn hơn là hai con người hoàn thiện.

[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C106: Hồ bằng cẩu hữu.


Lục Thiên Hàn mang theo Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi gặp một người bạn cũ. Nói là bạn cũ, thực ra trong đó có không ít nội tình phức tạp, bởi vậy Lục Thiên Hàn lúc này tâm tình cũng hoàn toàn không phải chỉ là vui vẻ hoặc là nghi hoặc, cảm xúc không thể dùng từ đơn giản như vậy mà miêu tả.