[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C107: Khúc mắc.


Đối mặt vấn đề của Lục Thiên Hàn, Cổ Kính Chi vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên mà cười cười cho Lục Thiên Hàn một đáp án, “Muốn mang tôn nhi đi Băng Nguyên Đảo một chuyến.”