ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 4: Starcraft.


ChangMin nhìn chăm chăm vào khoảng không trong căn phòng. Anh thực sự sắp tới giới hạn rồi. Và chuyện đó là không thể tránh được. ChangMin thở dài nặng nề. Ngay lúc này, anh không biết nên làm gì.