[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C661: Ác dục chi cung.


Triển Chiêu đuổi theo hắc y nhân kia vào rừng cây.

Rừng cây này khá nhiều cây lớn, trong rừng thực tối, hơn nữa nhánh lá cành cây vươn lên đan xen dày đặc… Bóng người đào tẩu kia gần như chìm trong màn đêm, vừa mới đảo vòng qua mấy thân cây, đã muốn không thấy tăm hơi.