[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C108: Khi thiếu niên.


Trong quân doanh, Công Tôn vừa mới khám cho hai người bệnh, sau đó quay đầu tìm… Tiểu Tứ Tử đã chạy mất dạng.

Công Tôn tiên sinh bất đắc dĩ mà tại trong quân doanh đi tìm nhi tử, có mấy thị vệ thấy được, nói là bị Lâm Dạ Hỏa ôm đi, Tiểu Lương Tử cũng chạy theo.