[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C110: Thất hồn chứng.


Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Cổ Ngôn Húc đồng thời rời khỏi Cổ phủ, hướng phía nhà của hai gia tướng mất tích đi đến.

[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C109: Linh hồn xuất khiếu.


Tôn nhi của Cổ Kính Chi thần thần bí bí Cổ Ngôn Húc vừa xuất hiện, liền mang đến cho mọi người một vụ án mất tích, trùng hợp như thế, cùng án tử gần đây mọi người đang điều tra thập phần phù hợp.