[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C662: (PN) Miêu phong ba – Thượng.


Vụ đuôi cá chẩm kết án xong, ngày hôm sau, Triển Chiêu sáng sớm ngủ dậy đã tìm không thấy bóng người Bạch Ngọc Đường, đụng tới Tiểu Tứ Tử ở trong sân đang chơi đùa với Ách Tử, liền hỏi hắn, “Chuột kia đâu?”