[LĐA] Quyển 20: Oai Kim Bồn

[LĐA] Q20 – C664 (PN): Miêu phong ba – Hạ.


Thời điểm chạng vạng, Âu Dương đã chạy tới, vừa gặm một quả đào, vừa trải ra một tờ bản đồ địa hình lên bàn đá trước Miêu Miêu lâu.

Triển Chiêu híp mắt nhìn thoáng qua bản vẽ chi chít kí hiệu kia, không hiểu, “Này là cái gì?”