Others

Chuyện password, cảm hứng, fiction, và 1 số quan điểm khác [Nên đọc].


1, Chuyện password.
2, Chuyện cảm hứng với fiction.
3, Một số vấn đề trong vài fiction của mình.